Hãy cùng chúng tôi dạo chơi các ý tưởng, chia sẻ với nhau những câu chuyện về những chuyến đi, những trải nghiệm về những điều thú vị, hay đơn giản cùng uống vi nhau tách coffee.

Thông tin công bố

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Đại hội Cổ đông thường niên 2018 của API đã diễn ra thành công tốt đẹp 22/03/2018
THÔNG BÁO BÀN GIAO CĂN HỘ TÒA RUBY – DỰ ÁN ROYAL PARK BẮC NINH 08/03/2018
CBTT v/v Thay đổi nhân sự 13/02/2018
Quyết định miễm nhiện chức danh Quyền Tổng Giám Đốc 13/02/2018
NQ HĐQT số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 23/02/2018 vv chốt DS cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 23/01/2018
Công bố NQ HĐQT của API 04/01/2018
CBTT giao dịch cổ đông nội bộ 12/2017 20/12/2017
API – Công bố nghị quyết HĐQT Quý 3 18/12/2017
Quyết định thi hành án chủ động về ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 12/12/2017
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan_Quỹ Asean Deep Value Fund 01/12/2017
Newsletter Quý 3 30/09/2017
Newsletter Quý 2 30/06/2017
Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan (Bà Nguyễn Thị Bổn) 25/05/2017
Thông báo giao dịch của người có liên quan (Bà Nguyễn Thị Bổn) 06/05/2017
Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2016) 31/07/2016
Giải trình và CBTT theo CV số 492/SGDCKHN 20/04/2016
Thông báo về việc bổ sung cổ phiếu API vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch kí quỹ 05/04/2016
Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên báo cáo hợp nhất quý 4/2015 so với quý 4/2014 20/02/2016
API thay đổi nhân sự 05/01/2016
Thông báo về việc đưa cổ phiếu API vào diện bị cảnh báo 03/04/2015
Góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư Túc Duyên 20/03/2015

Báo cáo thường niên

Báo cáo tài chính

Họp đại hội cổ đông