Hãy cùng chúng tôi dạo chơi các ý tưởng, chia sẻ với nhau những câu chuyện về những chuyến đi, những trải nghiệm về những điều thú vị, hay đơn giản cùng uống vi nhau tách coffee.

Thông tin công bố

Báo cáo thường niên

Báo cáo tài chính

Họp đại hội cổ đông