3_9-min

Thông tin cổ phiếu

CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (HNX: API)

Asia - Pacific Investment JSC

Ngành: Xây dựng và Bất động sản/ Phát triển bất động sản

Quản trị doanh nghiệp

Tại API, chúng tôi tin rằng một Hệ thống quản trị vững mạnh là nền tảng cho một doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, tạo ra những giá trị lợi ích vững bền cho Khách hàng, Cổ đông và Nhân viên.

Báo cáo tài chính

Tin tức cho nhà đầu tư

Liên hệ

Phòng Quan hệ Đầu tư - APEC Investment