Hãy cùng chúng tôi dạo chơi các ý tưởng, chia sẻ với nhau những câu chuyện về những chuyến đi, những trải nghiệm về những điều thú vị, hay đơn giản cùng uống vi nhau tách coffee.

Thông tin công bố

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Báo cáo hợp nhất quý 4 năm 2018 12/02/2019
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 12/02/2019
Quyết định phát hành trái phiếu riêng lẻ. 27/11/2018
API đã bán 6.522.400 cổ phiếu IDJ 07/09/2018
CBTT báo cáo tài chính kiểm toàn soát xét 6 tháng 2018 30/08/2018
CBTT Giao dịch cổ đông nội bộ 03/08/2018
API đăng ký bán 6.522.400 cổ phiếu IDJ 02/08/2018
Thông báo kết quả giao dịch của bà Huỳnh Thị Mai Dung 25/06/2018
Công bố thông tin giao dịch của cổ đông nội bộ ngày 04/06/2018 04/06/2018
Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương 22/05/2018
Thông báo về việc Đăng ký mua cổ phiếu API của chị Huỳnh Thị Mai Dung ngày 21-05-2018 22/05/2018
Thông báo Kết quả giao dịch chị Huỳnh Thị Mai Dung mua cổ phiếu API ngày 18-05-2018 22/05/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 07/05/2018
Công bố thông tin thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh 03/05/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ 16/04/2018
Đại hội Cổ đông thường niên 2018 của API đã diễn ra thành công tốt đẹp 22/03/2018
THÔNG BÁO BÀN GIAO CĂN HỘ TÒA RUBY – DỰ ÁN ROYAL PARK BẮC NINH 08/03/2018
CBTT v/v Thay đổi nhân sự 13/02/2018
Quyết định miễm nhiện chức danh Quyền Tổng Giám Đốc 13/02/2018
NQ HĐQT số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 23/02/2018 vv chốt DS cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 23/01/2018
Công bố NQ HĐQT của API 04/01/2018
CBTT giao dịch cổ đông nội bộ 12/2017 20/12/2017
API – Công bố nghị quyết HĐQT Quý 3 18/12/2017
Quyết định thi hành án chủ động về ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 12/12/2017
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan_Quỹ Asean Deep Value Fund 01/12/2017
Newsletter Quý 3 30/09/2017
Newsletter Quý 2 30/06/2017
Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan (Bà Nguyễn Thị Bổn) 25/05/2017
Thông báo giao dịch của người có liên quan (Bà Nguyễn Thị Bổn) 06/05/2017
Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2016) 31/07/2016
Giải trình và CBTT theo CV số 492/SGDCKHN 20/04/2016
Thông báo về việc bổ sung cổ phiếu API vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch kí quỹ 05/04/2016
Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên báo cáo hợp nhất quý 4/2015 so với quý 4/2014 20/02/2016
API thay đổi nhân sự 05/01/2016
Thông báo về việc đưa cổ phiếu API vào diện bị cảnh báo 03/04/2015
Góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư Túc Duyên 20/03/2015

Báo cáo thường niên

Báo cáo tài chính

Họp đại hội cổ đông