Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Trần Vũ Phương CMND số: 011752307 do Công an Hà Nội cấp ngày 11/10/2008 Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 31/12/2015 Điều 2: Ông Trần Vũ Phương...

Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

Điều 1:Bổ nhiệm Ông Lưu Thái Đông CMND số: 001076002671 do Công an Hà Nội cấp ngày 15/9/2014 Giữ chức vụ: Quyền Tổng Giám Đốc của Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 31/12/2015 Điều 2: Ông Lưu Thái...

Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Tổng Giám Đốc

Ngày 31/12/2015, HĐQT Công ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á – Thái Bình Dương đã có phiên họp lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc xin từ nhiệm của thành viên HĐQT – Ông Trần Vũ Phương – Tổng Giám đốc Công ty Sau khi xem xét, các...

Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT

Sáng ngày mồng 8/10/2015, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á – Thái Bình Dương đã có phiên họp lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc xin từ nhiệm của thành viên HĐQT – Ông Nguyễn Duy Khanh – Phó Chủ Tịch HĐQT...

Lợi nhuận trước thuế đến hết Quý II / 2015 đạt 59,8 tỷ đồng – hoàn thành 85,4% kế hoạch cả năm

API: Công bố lợi nhuận trước thuế đến hết Quý II / 2015 đạt 59,8 tỷ đồng – hoàn thành 85,4% kế hoạch cả năm Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán Quý II/2015, Công ty cổ phần  Đầu Tư Châu Á – Thái Bình Dương (mã chứng khoán API) đạt...