cropped-cropped-logo-1.png

Th1, 30th, 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương ra Nghị quyết số 04/2024/API/NQ-HĐQT về việc giải thể Công ty Cổ phần Đầu tư Apec Túc Duyên và Công ty Cổ phần Lagoon Lăng Cô.

SHARE: