Th7, 01st, 2022

Bà Nguyễn Thị Bổn – Mẹ vợ Thành viên HĐQT – đã bán 966.100 cổ phiếu

SHARE: