Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên API năm 2016

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 API

Thông báo v/v đề cử ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG ——————–                  Số: 01/2016/BTC-TB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đôc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————— Hà...

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Tầng 3, Tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Kính gửi: Quý...

Báo cáo quý 4.2015

Tải file đính kèm: BCHN 2015 BCTC 2015