Văn bản Ngày ban hành Tải về
Báo cáo hợp nhất quý 4 năm 2018 12/02/2019
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 12/02/2019
Quyết định phát hành trái phiếu riêng lẻ. 27/11/2018
API đã bán 6.522.400 cổ phiếu IDJ 07/09/2018
CBTT báo cáo tài chính kiểm toàn soát xét 6 tháng 2018 30/08/2018
CBTT Giao dịch cổ đông nội bộ 03/08/2018
API đăng ký bán 6.522.400 cổ phiếu IDJ 02/08/2018
Thông báo kết quả giao dịch của bà Huỳnh Thị Mai Dung 25/06/2018
Công bố thông tin giao dịch của cổ đông nội bộ ngày 04/06/2018 04/06/2018
Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương 22/05/2018
Thông báo về việc Đăng ký mua cổ phiếu API của chị Huỳnh Thị Mai Dung ngày 21-05-2018 22/05/2018
Thông báo Kết quả giao dịch chị Huỳnh Thị Mai Dung mua cổ phiếu API ngày 18-05-2018 22/05/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 07/05/2018
Công bố thông tin thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh 03/05/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ 16/04/2018
Đại hội Cổ đông thường niên 2018 của API đã diễn ra thành công tốt đẹp 22/03/2018
THÔNG BÁO BÀN GIAO CĂN HỘ TÒA RUBY – DỰ ÁN ROYAL PARK BẮC NINH 08/03/2018
CBTT v/v Thay đổi nhân sự 13/02/2018
Quyết định miễm nhiện chức danh Quyền Tổng Giám Đốc 13/02/2018
NQ HĐQT số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 23/02/2018 vv chốt DS cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 23/01/2018
Công bố NQ HĐQT của API 04/01/2018
CBTT giao dịch cổ đông nội bộ 12/2017 20/12/2017
API – Công bố nghị quyết HĐQT Quý 3 18/12/2017
Quyết định thi hành án chủ động về ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 12/12/2017
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan_Quỹ Asean Deep Value Fund 01/12/2017
Newsletter Quý 3 30/09/2017
Newsletter Quý 2 30/06/2017
Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan (Bà Nguyễn Thị Bổn) 25/05/2017
Thông báo giao dịch của người có liên quan (Bà Nguyễn Thị Bổn) 06/05/2017
Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2016) 31/07/2016
Giải trình và CBTT theo CV số 492/SGDCKHN 20/04/2016
Thông báo về việc bổ sung cổ phiếu API vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch kí quỹ 05/04/2016
Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên báo cáo hợp nhất quý 4/2015 so với quý 4/2014 20/02/2016
API thay đổi nhân sự 05/01/2016
Thông báo về việc đưa cổ phiếu API vào diện bị cảnh báo 03/04/2015
Góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư Túc Duyên 20/03/2015