Document Date Download
Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 29/11/2021
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty 26/11/2021
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh của Công ty 25/11/2021
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng nguồn vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 23/11/2021
CBTT v.v thay đổi số lượng cp lưu hành và KQ bán cổ phiếu quỹ API 19/11/2021
Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế HĐQT và Quy chế BKS của API 2021 04/11/2021
Điều Lệ API 2021 04/11/2021
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc đề xuất phát hành cổ phiếu thưởng 27/10/2021
CBTT v.v bán cp quỹ của API 21/10/2021
CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG ĐÃ MUA 4.500.000 CP API 20/10/2021
CV giải trình chênh lệch LNST Q3.2021 so với Q3.2020 15/10/2021
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020 12/10/2021
NQ HĐQT thông qua đơn từ nhiệm 01/10/2021
NQ HĐQT về việc điều chỉnh Phương án bán cổ phiếu quỹ Công ty 30/09/2021
Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách trả cổ tức, họp ĐHCĐ bất thường và bán cổ phiếu quỹ 16/09/2021
Lucerne Enterprise LTD không còn là cổ đông lớn từ 09/09/2021 14/09/2021
Nghị quyết HĐQT về việc bầu Tổng Giám đốc và chủ trương giao dịch của công ty với các bên liên quan 14/09/2021
Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương – Tổ chức có liên quan của Chủ tịch HĐQT – Đăng ký mua 5.000.000 cổ phiếu 14/09/2021
Bà Nguyễn Thu Phương trở thành cổ đông lớn của công ty từ 09/09/2021 13/09/2021
Bà Nguyễn Ngọc Diệp trở thành cổ đông lớn của công ty từ 09/09/2021 13/09/2021
CBTT BÁO CÁO QUẢN TRỊ BÁN NIÊN API 2021 30/07/2021
Ký Hợp đồng kiểm toán 2021 23/07/2021
THAY ĐỔI ĐKKD LẦN THỨ 17 19/07/2021
CBTT NQ BẦU CHỦ TỊCH HĐQT 25/06/2021
CBTT NQ VÀ BB HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 25/06/2021
CBTT TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ API 2021 28/05/2021
CBTT NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 29/04/2021
Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán 2020 12/04/2021
API- CBTT GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BCTC 01/04/2021
CBTT từ nhiệm của TV BKS Hồ Thị Thùy 18/03/2021
Báo cáo quản trị năm 2020 29/01/2021
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 20019 11/12/2020
Công bố thông tin chấp thuận Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Phạm Thị Kiều Hưng 24/11/2020
Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 17/11/2020
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN QUÝ 3.2020 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2019 30/10/2020
CBTT.v.v mua lại trái phiếu ABond 13/10/2020
giải trình chênh lệch LNST bán niên năm 2020 trước và sau kiểm toán 30/08/2020
CBTT v.v API mua lại Abond_2018.01.50 03/08/2020
Công bố thông tin Báo cáo quản trị bán niên API 2020 30/07/2020
Công bố thông tin báo cáo quản trị bán niên năm 2020 30/07/2020
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN MẸ VÀ HỢP NHẤT QUÝ 2/2020 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2019 29/07/2020
Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh 23/07/2020
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT 09/07/2020
NQ HĐQT BẦU CHỦ TỊCH HĐQT 09/07/2020
CBTT VỀ VIỆC MUA LẠI TRÁI PHIẾU ABOND 08/07/2020
Công bố thông tin bầu Trưởng Ban Kiểm soát 07/07/2020
BB BKS BẦU TRƯỞNG BKS 03/07/2020
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 30/06/2020
CBTT v.v API mua lại ABond_2018.01.50 23/06/2020
Công bố thông tin về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 12/05/2020
CBTT kết quả bán lại trái phiếu ABOND 12/05/2020
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 05/05/2020
Công bố thông tin thay đổi con dấu API 20/03/2020
CBTT thông báo thay đổi CCCD của người đại diện pháp luật trên GPĐKKD 28/02/2020
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ 4/2019 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2018 MẸ VÀ HN 30/01/2020
Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4.2019 so với cùng kỳ năm trước 22/01/2020
CBTT báo cáo quản trị của API năm 2019 22/01/2020
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đề nghị cấp tín dụng tại MSB 31/12/2019
Công văn giải trình chậm công bố thông tin thành lập công ty Apec Quảng trị. 04/12/2019
Công bố thông tin về việc thành lập công ty Apec Quảng Trị 27/11/2019
Quyết định xử phạt hành chính 2019 18/11/2019
Giải trình chênh lêch LNST Q3.2019 so với cùng kỳ năm 2018 15/11/2019
CBTT báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 30/07/2019
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN QUÝ 2.2019 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2018 _HỢP NHẤT 30/07/2019
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN QUÝ 2.2019 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2018 _MẸ 30/07/2019
Ký Hợp đồng kiểm toán năm 2019 12/07/2019
Ký Hợp đồng kiểm toán 2019 tại ngày 12.7.2019 12/07/2019
CBTT vv từ nhiệm thành viên ban kiểm soát ngày 06/06/2019 06/06/2019
CBTT Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 04/06/2019 05/06/2019
CBTT Công văn 246/2019/CV-API ngày 29/05/2019 vv Mua lại trái phiếu trước hạn của các chủ đầu tư 29/05/2019
Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1.2019 so với Q1.2018 26/04/2019
Nghị quyết HĐQT vv tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 23/04/2019
Báo cáo hợp nhất quý 4 năm 2018 12/02/2019
Quyết định phát hành trái phiếu riêng lẻ. 27/11/2018
CBTT Nghị quyết HĐQT vv góp vốn thành lập công ty con- Dubai Ninh Thuận 18/10/2018
API đã bán 6.522.400 cổ phiếu IDJ 07/09/2018
CBTT ký HDKT năm 2018 10/08/2018
CBTT Giao dịch cổ đông nội bộ 03/08/2018
API đăng ký bán 6.522.400 cổ phiếu IDJ 02/08/2018
Thông báo kết quả giao dịch của bà Huỳnh Thị Mai Dung 25/06/2018
Công bố thông tin giao dịch của cổ đông nội bộ ngày 04/06/2018 04/06/2018
Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương 22/05/2018
Thông báo về việc Đăng ký mua cổ phiếu API của chị Huỳnh Thị Mai Dung ngày 21-05-2018 22/05/2018
Thông báo Kết quả giao dịch chị Huỳnh Thị Mai Dung mua cổ phiếu API ngày 18-05-2018 22/05/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 07/05/2018
Công bố thông tin thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh 03/05/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ 16/04/2018
Đại hội Cổ đông thường niên 2018 của API đã diễn ra thành công tốt đẹp 22/03/2018
Nghị quyết hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại IDJ của API 14/03/2018
THÔNG BÁO BÀN GIAO CĂN HỘ TÒA RUBY – DỰ ÁN ROYAL PARK BẮC NINH 08/03/2018
CBTT v/v Thay đổi nhân sự 13/02/2018
Quyết định miễm nhiện chức danh Quyền Tổng Giám Đốc 13/02/2018
NQ HĐQT số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 23/02/2018 vv chốt DS cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 23/01/2018
Công bố NQ HĐQT của API 04/01/2018
CBTT giao dịch cổ đông nội bộ 12/2017 20/12/2017
API – Công bố nghị quyết HĐQT Quý 3 18/12/2017
Quyết định thi hành án chủ động về ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 12/12/2017
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan_Quỹ Asean Deep Value Fund 01/12/2017
Newsletter Third Quarter 30/09/2017
Newsletter 2nd Quarter 30/06/2017

Assignment Help Can You Write My Essay in 3, 6, or 12 Hours? Essay Help Corporation Help with Coursework University Pay someone to write my research paper Do My Coursework Assignment Writing Service