Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (nội dung theo File đính kèm)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 

Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty với nội dung sau:

Thời gian họp lần 1: 08h30, Thứ bảy, ngày 17 tháng 03 năm 2018.

Thời gian họp lần 2: 09h00, Thứ bảy, ngày 17 tháng 03 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Tầng 15, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội

 1. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề sau:
 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 • Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;
 • Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
 • Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
 • Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2018;
 • Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 • Phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018;
 • Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
 • Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông
 • Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018
 • Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2018;
 • Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018;
 • Phương án thưởng cho ban điều hành năm 2017 và năm 2018;
 • Thay đổi Trụ sở chính của Công ty;
 • Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
 • Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi ĐKKD và Điều lệ Công ty;
 • Niễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Lusy Miranda và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
 • Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 1. Tài liệu phục vụ Đại hội

Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục “Quan hệ cổ đông” tại đây.

 1. Đăng ký tham gia:

Quý cổ đông dự họp hoặc được ủy quyền cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp, giấy ủy quyền hợp lệ để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

Trân trọng./.

   

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.