Đại hội Cổ đông thường niên 2018 của API đã diễn ra thành công tốt đẹp

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ngày 17/03/2018 vừa qua, CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (APEC Investment- mã chứng khoán API) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Cuộc họp đã diễn ra thành công với nhiều nghị quyết được thông qua đánh dấu mốc phát triển vượt trội của API trong năm qua và tương lai.

Trong cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

 • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
 • Thông qua Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2016, kế hoạch 2017; Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2017, kế hoạch 2018.
 • Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2018 là: 3.000.000.000 đồng. (Ba tỷ đồng)
 • Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2018.
 • Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với phương án phát hành:

– Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng: 13% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 13 cổ phiếu mới);

– Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 4.602.000 cổ phiếu (35.400.000*13%);

– Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 46.020.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng);

– Nguồn: Thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017;

– Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương tính đến ngày chốt danh sách;

– Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy;

– Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II-III/2018.

 • Phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2018
 • ĐHĐCĐ thông qua phương án thưởng cho Ban Điều hành trong năm 2018 như sau:

– Trường hợp Lợi nhuận sau thuế thực tế năm 2018 đạt mức kế hoạch đề ra, thưởng cho Ban Điều hành 7 – 10% Lợi nhuận sau thuế.

– Trường hợp Lợi nhuận sau thuế thực tế năm 2018 cao hơn mức kế hoạch đề ra, thưởng cho Ban Điều hành 15-20% phần vượt của Lợi nhuận sau thuế thực tế so với kế hoạch.

– Con số Lợi nhuận sau thế thực tế năm 2018 là số trên báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

 • Thay đổi Trụ sở chính của Công ty: dự kiến, trụ sở API sẽ chuyển về Tòa nhà trung tâm thương mại Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội với diện tích 1.200m2
 • Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Lusy Miranda nhiệm kỳ 2015 – 2020
 • Thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên BKS của bà Vũ Thị Phương Anh và Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020
 • Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.