Document Date Download
Báo cáo tài chính Mẹ quý III 14/10/2021
Báo cáo tài chính HN quý III 14/10/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 31/08/2021
Báo cáo tài chính giữa niên độ 31/08/2021
CV 121A tạm hoãn CBTT BCTC soát xát 6 tháng 27/08/2021
Giải trình chênh lệch LNST quý 2.2021 so với cùng kỳ năm trước 30/07/2021
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2/2021 30/07/2021
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2/2021. 30/07/2021
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1/2021. 29/04/2021
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1/2021 29/04/2021
Giải trình chênh lệch LNST quý 1.2021 so với cùng kỳ năm trước 27/04/2021
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2020. 30/03/2021
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2020. 30/03/2021
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2020. 29/01/2021
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 4 NĂM 2020 29/01/2021
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2020. 28/10/2020
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3 NĂM 2020. 28/10/2020
Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán 28/08/2020
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁN NIÊN NĂM 2020. 28/08/2020
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ BÁN NIÊN NĂM 2020. 28/08/2020
CBTT Công văn chấp nhận việc gia hạn thời gian công bố BCTC soát xét bán niên năm 2020 của công ty mẹ / hợp nhất 13/08/2020
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2/2020 28/07/2020
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2/2020 28/07/2020
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1/2020 27/04/2020
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1/2020 27/04/2020
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2019 31/03/2020
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2019 31/03/2020
Báo cáo tài chính mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất quý 4.2019 22/01/2020
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3/2019 30/10/2019
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3/2019 30/10/2019
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN CÔNG TY MẸ NĂM 2019 14/08/2019
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN HỢP NHẤT NĂM 2019 14/08/2019
CBTT báo cáo tài chính quý 2.2019 30/07/2019
Chấp thuận gia hạn thời gian CBTT BCTC quý trong năm 2019 05/05/2019
BCTC Hợp nhất quý 1.2019 26/04/2019
Báo cáo tài chính riêng quý 1.2019 26/04/2019
CV giải trình ý kiến ngoại trừ báo cáo kiểm toán 2018 02/04/2019
CBTT báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018. 02/04/2019
CBTT báo cáo tài chính riêng năm 2018. 02/04/2019
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 12/02/2019
CBTT báo cáo tài chính kiểm toàn soát xét 6 tháng 2018 30/08/2018
Báo cáo tài chính Q1.2018 công ty Mẹ và Báo cáo Hợp nhất 26/04/2018
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 15/03/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 15/03/2018
CBTT Báo cáo tài chính mẹ và Hợp nhất quý 4.2017 31/01/2018
Consolidated Financial Statement of The First Quarter of 2017 20/04/2017
Consolidated Financial Statements of 2016 31/01/2017
Financial Statement of The 4th Quarter of 2016 20/01/2017
Consolidated Financial Statements for The Year Ended on 31/12/2016 20/01/2017
Financial Report of The First Quarter of 2016 20/04/2016
Financial Statements of Parent Company of 2016 31/01/2016

pay someone to write my research paper http://essayservicediscounts.com/ https://essaydiscount.codes/ Write My Coursework For Me Assignment Help write my essay in 6 hours https://essay-assist.com/