Let's joint with us, to roam through the ideas, share the stories about the adventures and the interesting experiences, or just simply drink coffee together.

Corporate Announcements

Document Date Download
CBTT.v.v mua lại trái phiếu ABond 13/10/2020
CBTT v.v API mua lại Abond_2018.01.50 03/08/2020
Công bố thông tin Báo cáo quản trị bán niên API 2020 30/07/2020
Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh 23/07/2020
CBTT VỀ VIỆC MUA LẠI TRÁI PHIẾU ABOND 08/07/2020
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 30/06/2020
CBTT v.v API mua lại ABond_2018.01.50 23/06/2020
Công bố thông tin về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 12/05/2020
CBTT kết quả bán lại trái phiếu ABOND 12/05/2020
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 05/05/2020
Công bố thông tin thay đổi con dấu API 20/03/2020
CBTT thông báo thay đổi CCCD của người đại diện pháp luật trên GPĐKKD 28/02/2020
CBTT báo cáo quản trị của API năm 2019 22/01/2020
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đề nghị cấp tín dụng tại MSB 31/12/2019
Công văn giải trình chậm công bố thông tin thành lập công ty Apec Quảng trị. 04/12/2019
Công bố thông tin về việc thành lập công ty Apec Quảng Trị 27/11/2019
CBTT báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 30/07/2019
CBTT vv từ nhiệm thành viên ban kiểm soát ngày 06/06/2019 06/06/2019
CBTT Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 04/06/2019 05/06/2019
CBTT Công văn 246/2019/CV-API ngày 29/05/2019 vv Mua lại trái phiếu trước hạn của các chủ đầu tư 29/05/2019
Nghị quyết HĐQT vv tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 23/04/2019
Báo cáo hợp nhất quý 4 năm 2018 12/02/2019
Quyết định phát hành trái phiếu riêng lẻ. 27/11/2018
CBTT Nghị quyết HĐQT vv góp vốn thành lập công ty con- Dubai Ninh Thuận 18/10/2018
API đã bán 6.522.400 cổ phiếu IDJ 07/09/2018
CBTT Giao dịch cổ đông nội bộ 03/08/2018
API đăng ký bán 6.522.400 cổ phiếu IDJ 02/08/2018
Thông báo kết quả giao dịch của bà Huỳnh Thị Mai Dung 25/06/2018
Công bố thông tin giao dịch của cổ đông nội bộ ngày 04/06/2018 04/06/2018
Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương 22/05/2018
Thông báo về việc Đăng ký mua cổ phiếu API của chị Huỳnh Thị Mai Dung ngày 21-05-2018 22/05/2018
Thông báo Kết quả giao dịch chị Huỳnh Thị Mai Dung mua cổ phiếu API ngày 18-05-2018 22/05/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 07/05/2018
Công bố thông tin thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh 03/05/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ 16/04/2018
Đại hội Cổ đông thường niên 2018 của API đã diễn ra thành công tốt đẹp 22/03/2018
Nghị quyết hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại IDJ của API 14/03/2018
THÔNG BÁO BÀN GIAO CĂN HỘ TÒA RUBY – DỰ ÁN ROYAL PARK BẮC NINH 08/03/2018
CBTT v/v Thay đổi nhân sự 13/02/2018
Quyết định miễm nhiện chức danh Quyền Tổng Giám Đốc 13/02/2018
NQ HĐQT số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 23/02/2018 vv chốt DS cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 23/01/2018
Công bố NQ HĐQT của API 04/01/2018
CBTT giao dịch cổ đông nội bộ 12/2017 20/12/2017
API – Công bố nghị quyết HĐQT Quý 3 18/12/2017
Quyết định thi hành án chủ động về ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 12/12/2017
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan_Quỹ Asean Deep Value Fund 01/12/2017
Newsletter Third Quarter 30/09/2017
Newsletter 2nd Quarter 30/06/2017
Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan (Bà Nguyễn Thị Bổn) 25/05/2017
Thông báo giao dịch của người có liên quan (Bà Nguyễn Thị Bổn) 06/05/2017
Report on Corporate Governance (The first 6 months of 2016) 31/07/2016
Explanation and Information Disclosure According to Documentary no.492 /SGDCKHN 20/04/2016
Notice of addition of API shares to the list of securities not eligible for margin trading 05/04/2016
Explanation of profit difference on the 4th quarter of 2015 consolidated report compared with the 4th quarter of 2014 20/02/2016
API personnel changes 05/01/2016
Notice of the introduction of API stock in warnings 03/04/2015
Contributing capital to establish Tuc Duyen Investment Joint Stock Company 20/03/2015

ANNUAL REPORTS

FINANCIAL REPORTS

Document Date Download
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁN NIÊN NĂM 2020. 28/08/2020
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ BÁN NIÊN NĂM 2020. 28/08/2020
CBTT Công văn chấp nhận việc gia hạn thời gian công bố BCTC soát xét bán niên năm 2020 của công ty mẹ / hợp nhất 13/08/2020
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2/2020 28/07/2020
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2/2020 28/07/2020
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1/2020 27/04/2020
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1/2020 27/04/2020
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2019 31/03/2020
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2019 31/03/2020
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3/2019 30/10/2019
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3/2019 30/10/2019
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN CÔNG TY MẸ NĂM 2019 14/08/2019
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN HỢP NHẤT NĂM 2019 14/08/2019
CBTT báo cáo tài chính quý 2.2019 30/07/2019
Chấp thuận gia hạn thời gian CBTT BCTC quý trong năm 2019 05/05/2019
CV giải trình ý kiến ngoại trừ báo cáo kiểm toán 2018 02/04/2019
CBTT báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018. 02/04/2019
CBTT báo cáo tài chính riêng năm 2018. 02/04/2019
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 12/02/2019
CBTT báo cáo tài chính kiểm toàn soát xét 6 tháng 2018 30/08/2018
Báo cáo tài chính Q1.2018 công ty Mẹ và Báo cáo Hợp nhất 26/04/2018
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 15/03/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 15/03/2018
CBTT Báo cáo tài chính mẹ và Hợp nhất quý 4.2017 31/01/2018
Consolidated Financial Statement of The First Quarter of 2017 20/04/2017
Consolidated Financial Statements of 2016 31/01/2017
Financial Statement of The 4th Quarter of 2016 20/01/2017
Consolidated Financial Statements for The Year Ended on 31/12/2016 20/01/2017
Financial Report of The First Quarter of 2016 20/04/2016
Financial Statements of Parent Company of 2016 31/01/2016

SHAREHOLDERS MEETING

Document Date Download
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 30/06/2020
CBTT TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ API 2020 19/06/2020
CBTT về ngày chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 29/05/2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 14/05/2020
Công bố thông tin về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 12/05/2020
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 05/05/2020
Quy chế Quản trị nội bộ Công ty số 01/2019-QC.QTNB ngày 04/06/2019 05/06/2019
API Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 05/06/2019
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 24/05/2019
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 05/07/2018
Đại hội Cổ đông thường niên 2018 của API đã diễn ra thành công tốt đẹp 22/03/2018
Nghị quyết họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018 19/03/2018
Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018 19/03/2018
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (nội dung theo File đính kèm) 06/03/2018
Resolution of the Annual Shareholders Meeting in 2017 31/10/2017
Minutes of the Annual Shareholders Meeting in 2017 30/06/2017
Resolution of the Annual Shareholders Meeting for the year 2016 of APEC Investment Joint Stock Company 15/04/2016
Minutes of the Annual Shareholders Meeting in 2016 15/04/2016