(Tiếng Việt) Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

sa

(Tiếng Việt) Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT

QD 14 Bo nhiem Tran Vu Phuong – TVHDQT_signedQD 14 Bo nhiem Tran Vu Phuong – TVHDQT_signed

(Tiếng Việt) Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

QD 13 Bo nhiem Luu Thai Dong – TGD_signedQD 13 Bo nhiem Luu Thai Dong – TGD_signed

API – Profit in Quarter I / 2015 reached 28.496 billion, reaching 41% year target

Asia – Pacific Investment JSC (API) announced quarterly financial report 1/2015 with profit after tax of 28.496 billion, reaching 41% year target. Specifically, revenue reached 32.123 billion in Q1. By the end of the first quarter / 2015, total assets reached more than 828 billion. At the moment...

API đặt mục tiêu đầy tham vọng trong năm 2015 trước đại hội đồng cổ đông

ĐHCĐ API: Mục tiêu đầy tham vọng, hướng các dự án tới mô hình xanh Đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng lần lượt từ 60 đến gần 70 lần so với năm 2014, HĐQT công ty vẫn tự tin sẽ đạt được con số này. Sáng nay, 8/5, CTCP Châu Á...