Thông tin công bố Subscribe to Thông tin công bố

Nghị quyết HĐQT v/v mua cổ phiếu quỹ

nghi quyet vv mua co phieu quy

API: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Tên tổ chức: Lucerne Enterprise LTD Quốc tịch: British Virgin Islands Số GPĐKKD: CA6184 Ngành nghề kinh doanh chính: Quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài Địa chỉ trụ sở chính: C/O NIKKO SECURITIES INDONESIA WISMA INDOCEMENT, 03RD FLOOR, JL. JEND.SUDIRMAN KAV, 70-71...

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

thay doi slg cp co quyen bieu quyet dang luu hanh

API : Nghị Quyết và Biên Bản Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Xin mời các Quý cổ đông tải tài liệu Nghị Quyết và Biên Bản Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 tại đây

API : CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh

API : CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Chi tiết tài liệu tải Tại đây