Quan hệ cổ đông Subscribe to Quan hệ cổ đông

API : Mời Họp ĐHĐCĐ thường niên 2015

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư Châu Á- Thái Bình Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty. Cụ thể như sau: 1. Thời gian : 08h00 sáng , Thứ sáu ngày 08 tháng 05 năm...

Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán BCTC hợp nhất 2014

CV_giai_trinh sl cl trc va sau kiem toan HN 2014

API huy động thành công 100 tỷ đồng nhờ khối ngoại – Thành công đi liền với thách thức

CTCP Đầu Tư Châu Á – Thái Bình Dương vừa phát hành tăng vốn thành công 100 tỷ đồng nhờ khối ngoại, gia tăng vốn điều lệ lên 364 tỷ đồng. Tín hiệu đáng mừng này cho thấy tiềm năng thu hút vốn của công ty đang có xu hướng tăng trưởng...

NIKKO báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Tên tổ chức:  LUCERNE ENTERPRISE LTD Quốc tịch:      British Virgin Islands Số GPKD:       CA6184 Ngành nghề kinh doanh:  Quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài Địa chỉ trụ sở chính: C/O NIKKO SECURITIES INDONESIA WISMA INDOCEMENT, 03 RD FLOOR JL.JEND.SUDIRMAN...

API : Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn – Ông Lê Hồng Nam

1.Họ và Tên : Ông Lê Hồng Nam – Quốc tịch :  Việt Nam – Số CMND /  Hộ chiếu :  125698708        Ngày cấp  : 23/08/2012     Nơi cấp : Bắc Ninh – Địa chỉ liên hệ : Ninh Xá, Bắc Ninh, Hà Bắc 2. Tên cổ phiếu sở hữu : API 3....