[:vi]Đại hội Cổ đông thường niên 2017 của API đã diễn ra thành công tốt đẹp[:]

[:vi]Đại hội Cổ đông thường niên 2017 của API đã diễn ra thành công tốt đẹp

agm2

Ngày 15/06, CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (APEC Investment- mã chứng khoán API) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên buy Windows 8.1 Professional Key năm 2017. Cuộc họp đã diễn ra thành công với nhiều nghị quyết được thông qua đánh dấu mốc phát triển vượt trội của API trong năm 2017 và tương lai.

 

 

 

Kết quả doanh thu năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 được ghi nhận với nhiều con số ấn tượng

 

Năm 2016, APEC Investment đạt tổng doanh thu trên 49,72 tỷ đồng, một con số tăng vượt trội so với mức tổng doanh thu của năm trước đó ở mức 2 tỷ. Mặc dù vậy, do ghi nhận hơn 4 QV_DEVELOPER_01 tỷ đồng lỗ từ các công ty liên doanh liên kết, cùng lúc doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ chỉ đạt gần 5,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận hơn 66 tỷ đồng. Do đó, dù tiết giảm tối đa chi phí quản lý doanh nghiệp, thì kết quả cuối năm công ty vẫn ghi nhận lỗ 3,68 tỷ đồng trong khi năm 2015 lãi hơn 9,86 tỷ đồng.

Năm 2016 cũng là một năm API cho ra mắt nhiều dự án hấp dẫn  trong đó dự án APEC Royal Bắc Ninh dù mới khởi công từ cuối tháng 10/2016 nhưng đến giữa tháng 5/2017 đã hoàn thiện thô 90%, đã bán và nhận đặt cọc được 86% tổng lượng căn hộ. Dự án KCN APEC Đa Hội với tổng diện tích 34,5ha gồm nhà ở và xưởng buy Windows 8.1 Standard Key sản xuất công nghiệp tính đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành thủ tục cấp sổ đỏ giai đoạn 1. Dự án Royal Park Huế cũng đang trong quá trinh xây dựng giai đoạn đầu với diện tích 11,6ha.

Các dự án này hứa hẹn sẽ mang đến  một năm khởi sắc cho API với kế hoạch kinh doanh được dự kiến năm 2017 với doanh thu ước tính lên tới trên 455,16 tỷ đồng cùng lợi nhuận sau thuế là 118, 14 tỷ đồng.

 

 • Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ và cổ phiếu riêng lẻ

 

Bên cạnh đó, trái phiếu riêng lẻ cũng sẽ được phát hành để công ty thực hiện các dự án đầu tư cũng như bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành với mệnh giá trái phiếu 1.000.000.000đ (1 tỷ đồng). API dự kiến phát hành 500 trái phiếu chia làm hai đợt với tổng giá trị phát hành tối đa 500.000.000.000đ (500 tỷ đồng)

Trong Đại hội cổ đông, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cũng được thông qua với mệnh giá 10.000đ/cổ phần, mã chứng khoán API và được chào bán theo phương thức chào bán cổ phần riêng lẻ theo Quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hiện hành.

 

 • Thông qua phương án thưởng cho Ban điều hành năm 2017

 

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án thưởng cho Ban điều hành năm 2017. Cụ thể, Ban điều hành sẽ được thưởng 7% tới 10% lợi nhuận sau thuế nếu lợi nhuận sau thuế thực tế năm 2017 đạt đúng kế hoạch đã đề ra. Nếu lợi nhuận thực tế sau thuế vượt mức kế 400-101 hoạch đã đề ra, Ban điều hành sẽ được thưởng 15% tới 20% phần vượt của lợi nhuận sau thuế thực tế so với kế hoạch.

 

 • Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

agm1

Đại hội cổ đông đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP để gắn bó lợi ích và trách nhiệm của cán bộ công nhân viên với Công ty. Đây là công cụ hiệu quả hiện đang được sử dụng bởi nhiều các công ty lớn tại Việt Nam như Masan, Thế Giới Di Động, Vinamilk….Theo đó, cổ phiếu được phát hành theo mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu với tổng giá trị phát hành dự kiến 17.700.000.000 (mười bảy tỷ bảy trăm triệu) đồng. Việc lựa chọn danh sách người lao động được hưởng quyền sẽ được bàn bạc và cân nhắc kỹ lưỡng, và sẽ là một phần trong chiến lược của Công ty nhằm tăng cường sự tận tâm, nhiệt thuyết và gắn bó lâu dài của người lao động.

Ngoài ra, ĐHCĐ năm nay cũng tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực xây dựng nhằm tăng cường tính minh bạch cũng như sự tư vấn chiến lược hiệu quả cho công ty.

 

Với những quyết sách quan trọng được thông qua tại ĐHCĐ năm nay, hy vọng đây là bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của API.[:]

[:vi]Thông báo bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017[:]

[:vi]

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

 

 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 —————————————

Hà nội, ngày 10 tháng 06 năm 2017

THÔNG BÁO BỔ SUNG

(V/v: Bổ sung một số nội dung trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

 

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
 • Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
 • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

 

Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương trân trọng thông báo về việc bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty với nội dung sau:

 

 • Bổ sung Tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

 

Ngày 08/06/2017, Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương nhận được Đơn đề nghị, Biên bản họp nhóm của nhóm cổ đông (Đính kèm) về việc70-696 bổ sung tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Chủ tịch HĐQT nhất trí bổ sung nội dung này vào chương buy Windows 7 Home Premium SP1 trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

 

 • Hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

 

Để đáp ứng quyền lợi và nhu cầu cập nhật thông tin về cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Quý cổ đông, Ban tổ chức thông báo về việc bổ sung hình thức họp. Qua đó, Quý cổ đông có thể tham gia họp trực tuyến tại 02 địa điểm như sau:

 • Miền Nam:
 • Địa chỉ: Tầng 04, số 130 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: (84-8) 39151956         Fax: (84-8) 39151955.
 • Miền Trung:
 • Địa chỉ: Tầng 09, tòa nhà 28 đường Lý Thường Kiệt, P.Vĩnh Ninh, Tp.Huế
 • Số điện thoại: 0234.388 2882 Fax: 0234.388 2881

 

 • Cập nhật nội dung sửa đổi

 
buy Windows 8 Professional Key
Quý cổ đông vui lòng cập nội dung bổ sung và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục “Quan hệ cổ đông” tại website: www.apeci.com.vn

Trân trọng./.

      CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

File đính kèm
BB hop nhom de cu cua co dong lon.pdf
700-505 [:]

[:vi]Thông báo mời họp lần 2 đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017[:]

[:vi]

THÔNG BÁO MỜI HỌP LẦN 2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

 

Với mong muốn tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông buy Office Professional Plus 2016 Key buy Office Professional Plus 2013 Key tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần thứ hai trong trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành với nội dung sau:

Thời gian họp lần 2: 08h30, Thứ sáu, ngày 16 tháng 06 năm 2017.

Địa điểm: Hội trường Tầng 15, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội

 

 • Nội dung họp (được giữ không đổi so với nội dung họp đã thông báo lần thứ nhất):
 • Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2016;
 • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
 • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
 • Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016;
 • Tờ trình Kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 • Tờ trình Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
 • Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 • Tờ trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017;
 • Tờ trình Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017;
 • Tờ trình Phương án thưởng cho Ban Điều hành năm 2017;
 • Tờ trình Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần;
 • Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
 • Và các vấn đề khác theo nội dung tờ trình (nếu có).
 • Tài liệu phục vụ Đại hội

 

Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục “Quan hệ cổ đông” tại website: www.apeci.com.vn

 

 • Đăng ký tham gia:

 

Quý cổ đông tham dự hoặc tham dự dưới hình thức ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận/Ủy quyền tham 600-199 dự về Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Quý cổ đông dự họp cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu, Giấy 400-351 mời họp để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

Trân trọng./.

File đính kèm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ

[:]