Quan hệ cổ đông Subscribe to Quan hệ cổ đông

Đại hội Cổ đông thường niên 2017 của API đã diễn ra thành công tốt đẹp

Đại hội Cổ đông thường niên 2017 của API đã diễn ra thành công tốt đẹp Ngày 15/06, CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (APEC Investment- mã chứng khoán API) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên buy Windows 8.1 Professional...

Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2017 và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ năm 2017

Biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 File đính kèm: 700-501 117-201 Biên bản buy Windows 7 Ultimate SP1 buy Windows 7 Professional SP1 Nghị quyết

Thông báo bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                  ————————————— Hà nội, ngày 10 tháng 06 năm...

Thông báo mời họp lần 2 đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP LẦN 2 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017   Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương   Với mong muốn tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công...

Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan (Bà Nguyễn Thị Bổn)

Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan (Bà Nguyễn Thị Bổn)300-207 TE0-141 buy Office Professional Plus 2010 Key