Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Đỗ Lăng

Ông Nguyễn Đỗ Lăng – Chủ tịch HĐQT API Trình độ,năng lực:          Thạc sĩ quản trị kinh doanh, đại học Tổng hợp Trento, Italia Vị trí, chức vụ:                Chủ tịch HĐQT API Lĩnh vực chuyên môn:    Quản trị kinh doanh Quá...

Phó Chủ Tịch HĐQT: Ông Nguyễn Duy Khanh

Ông Nguyễn Duy Khanh – Phó chủ tịch HĐQT API Trình độ/ Năng lực:        Thạc sĩ quản trị kinh doanh Vị trí, chức vụ:                Phó chủ tịch HĐQT, API Lĩnh vực chuyên môn:    Quản trị kinh doanh Quá trình công tác: 2015 :    ...

Tổng Giám đốc: Ông Trần Vũ Phương

Ông Trần Vũ Phương – Thành viên HĐQT API Trình độ, năng lực:        Thạc sĩ quản trị kinh doanh Vị trí, chức vụ:               Thành viên HĐQT, API Lĩnh vực chuyên môn:    Quản trị kinh doanh Quá trình công tác: Ông Trần Vũ Phương...

Thành viên HĐQT : Bà Huỳnh Thị Mai Dung

Bà Huỳnh Thị Mai Dung – Thành viên HĐQT Trình độ/ Năng lực:        Cử nhân kinh tê, đại học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội Vị trí, chức vụ:               Thành viên Hội đồng quản trị – Công ty CP đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương Lĩnh...

Thành viên HĐQT: Bà Lusy Miranda

Bà Lusy Miranda tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tài chính Thương mại năm 1982, Đại học Toronto, Canada. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, bà Lusy Miranda từng giữ vị trí cố vấn tài chính và giám đốc cấp cao công ty Tư...