Tổng Giám đốc: Ông Trần Vũ Phương

Phuong_Mar2015-3-web

Ông Trần Vũ Phương – Thành viên HĐQT API

Trình độ, năng lực:        Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Vị trí, chức vụ:               Thành viên HĐQT, API

Lĩnh vực chuyên môn:    Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

Ông Trần Vũ Phương là chuyên gia quản trị doanh nghiệp với 20 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ tài chính, bất động sản, tư vấn quản trị và đầu tư.

Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của CFVG năm 1998, ông Phương đã đảm nhận các vị trí quản lý, điều hành tại các tập đoàn và công ty đa quốc gia, trong các lĩnh vực đa dạng: Royal Dutch Shell Corporation, Fujifilm, Merloni Thermo Sanitari SPA (Ariston), Groupe Prevoir,…

Bên cạnh các hoạt động nghề nghiệp, ông Phương cũng tham gia vào các dự án đào tạo và quản trị nguồn nhân lực, tư vấn quản trị kinh doanh và xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp.

Chuyên mục: Ban lãnh đạo