Thành viên HĐQT: Bà Lusy Miranda

Bà Lusy Miranda tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tài chính Thương mại năm 1982, Đại học Toronto, Canada.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, bà Lusy Miranda từng giữ vị trí cố vấn tài chính và giám đốc cấp cao công ty Tư vấn Tài chính quốc tế Singapore, là người trực tiếp lập kế hoạch và quyết định chiến lược đầu tư Bất động sản ,Chứng khoán và Bảo hiểm nhân thọ.

Bà Lusy Miranda chính thức trở thành thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương ( API ) từ ngày 8/5/2015. Việc gia nhập vào cơ cấu Ban Lãnh Đạo công ty của bà Lusy Miranda có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp đồng thời tạo ra tính minh bạch trong cơ cấu quản trị công ty.

Chuyên mục: Ban lãnh đạo