Thành viên HĐQT : Bà Huỳnh Thị Mai Dung

Dung_Mar2015-web

Bà Huỳnh Thị Mai Dung – Thành viên HĐQT

Trình độ/ Năng lực:        Cử nhân kinh tê, đại học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội

Vị trí, chức vụ:               Thành viên Hội đồng quản trị – Công ty CP đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

Lĩnh vực chuyên môn:    Quản lý rủi ro doanh nghiệp

Quá trình công tác:

2002 – nay:                     Thành viên Hội đồng quản trị – Công ty CP đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

2002 :                              Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế Cát Tường

1998 – 2002 :                   Cán bộ phòng kinh doanh – Cty tư vấn thiết kế Thikeco – Bộ Công nghiệp

1997 – 1998 :                   Cán bộ phòng kinh doanh – Cty Đá quý và HTS Hà Nội – Tổng công ty Đá quý Việt Nam

Chuyên mục: Ban lãnh đạo