Biên tập viên: apeci

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 API

Thông báo v/v đề cử ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG ——————–                  Số: 01/2016/BTC-TB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đôc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————— Hà...

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Tầng 3, Tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Kính gửi: Quý...

Báo cáo quý 4.2015

Tải file đính kèm: BCHN 2015 BCTC 2015

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Trần Vũ Phương CMND số: 011752307 do Công an Hà Nội cấp ngày 11/10/2008 Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 31/12/2015 Điều 2: Ông Trần Vũ Phương...